Bestellingen en retourneren

Bestelling

Wij streven ernaar om altijd 100% uit te leveren! Helaas is dat niet altijd mogelijk om de simpele reden dat wij (maar ook andere groothandels) afhankelijk zijn van onze producenten en fabrikanten. Tot op heden is het ons altijd nog gelukt om een uitlevergraad te halen van meer dan 99%! (vaak is dit zelfs 99,5%)

Gemiddelde levertijd is 6 weken. Producten worden in eigen fabriek geproduceerd.

Retourneren

Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van leverancier niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten die zijn verbonden aan de zending voor rekening van afnemer. Leverancier is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van afnemer (onder derden) op te slaan of zelf ter diens beschikking te houden. Retourzendingen die niet zijn aanvaard ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting. Ten aanzien van de werkelijke kosten verbonden aan retourzendingen of kosten voortvloeiend uit naar aanleiding van retourzendingen door leverancier genomen maatregelen, is een gespecificeerde opgave van leverancier voor afnemer bindend, behoudens tegenbewijs. De kosten en risico’s van transport van retourzendingen zijn voor rekening van afnemer, behalve in geval deze retourzending plaatsvindt ten gevolge van een fout van leverancier. Producten zoals boten, tanks bakken die speciaal op bestelling van de afnemer zijn gefabriceerd zijn uitgesloten van de standaard retourzendingen. Een bestelling van deze producten is onherroepelijk op het moment dat de leverancier is begonnen aan de productie van de bestelde artikelen.

Bootje kopen? Bij Kunststofboten.nl!

Snel contact? Bel ons!

  • +31 (0)413 420974
© 2023 Kunststofboten.nl. Powered by Wecommerce.
Add to cart